Ar hyn o bryd mae ein gwasanaeth Galw Heibio yn cefnogi pobl ar-lein trwy Facebook, a dros y ffôn. Rydym yn adolygu ein hasesiad risg pan fyddwn yn cael ein diweddaru gan y Senedd, neu pryd bynnag y bydd newid sylweddol arall.

Os cewch eich cefnogi gan wasanaeth yn Abbey Road, cysylltwch â nhw i gael eu gwybodaeth ddiweddaraf.  Os yw COVID wedi effeithio'n bersonol arnoch chi, edrychwch ar ein hadran Gwybodaeth am ddolenni i ble y gallwch ddod o hyd i gefnogaeth.

Our Drop In service is currently supporting people thorugh Facebook and over the phone.  We review our risk assessment when we are updated by the Senedd, or whenever there is another significant change.

If you are supported by a service at Abbey Road, get in touch with them for their latest information.  If you have been personally affected by COVID, check our Information section for links to where you can find support.

 


 

  • Facebook

© 2021 Canolfan Abbey Road.  Proudly created by Wix.com