top of page

Newydd 

Rydym bellach yn cynnig gwasanaeth argraffu a chopïo yn dechrau am 10 ceiniog y dudalen. Gallwn hefyd rhwymo dogfennau.

Rydym wedi bod yn buddsoddi mewn offer sy'n dda i'n lles. Cysylltwch â ni i ddarganfod mwy am ddefnyddio ein lamp golau dydd lumen uchel (gwych yn y misoedd oerach) a'n mat isgoch pell (cynnes ac ymlaciol).

New

We now offer a printing and copying service, starting at 10 pence per sheet.  We can also bind documents.

We have been investing in equiment that is good for our wellbeing.  Contact us to find out more about using our high lumen daylight lamp (great in the colder months) and our far infra red mat (warm and relaxing). 

bottom of page