silver and gold round coins_edited.jpg
4.png

Rhoi

Donate

Cyfrannwch bris coffi, eich newid sbâr, neu swm mwy.

Cefnogir Canolfan Ffordd yr Abaty yn bennaf gan grantiau gan Fwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr a Chyngor Gwynedd. Ar hyn o bryd mae gennym ffrwd incwm fach yn llogi swyddfeydd ac yn rhentu gofodau cwnsela ac ystafelloedd hyfforddi. Rydym wedi ymrwymo i ddarparu cefnogaeth fforddiadwy mewn lleoliad anghlinigol. Rydym yn gwneud cais am grantiau ar gyfer prosiectau ac yn ddiolchgar iawn am roddion o unrhyw faint.

Donate the price of a coffee, your spare change, or a larger amount.

The Abbey Road Centre is mainly supported by grants from the Betsi Cadwaldr University Health Board and Gwynedd Council.  We currently have a small income stream hiring offices and renting counselling spaces and training rooms.  We are committed to providing affordable support in a non-clinical setting.  We apply for grants for projects and are very grateful for donations of any size.