top of page
silver and gold round coins_edited.jpg
4.png

Rhoi

Donate

PayPal ButtonPayPal Button

Cyfrannwch bris coffi, eich newid sbâr, neu swm mwy.  Os hoffwch chi, lawrlwythiwch ein albym cryno "Comradiation" heibio'r linc!

Cefnogir Canolfan Abbey Road yn bennaf gan grantiau gan Fwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr a Chyngor Gwynedd. Ar hyn o bryd mae gennym ffrwd incwm fach yn llogi swyddfeydd ac yn rhentu gofodau cwnsela ac ystafelloedd hyfforddi. Rydym wedi ymrwymo i ddarparu cefnogaeth fforddiadwy mewn lleoliad anghlinigol. Rydym yn gwneud cais am grantiau ar gyfer prosiectau ac yn ddiolchgar iawn am roddion o unrhyw faint.

Donate the price of a coffee, your spare change, or a larger amount.  If you fancy, download our compilation album "Comradiation" through the link!

The Canolfan Abbey Road is mainly supported by grants from the Betsi Cadwaladr University Health Board and Gwynedd Council.  We currently have a small income stream hiring offices and renting counselling spaces and training rooms.  We are committed to providing affordable support in a non-clinical setting.  We apply for grants for projects and are very grateful for donations of any size.

bottom of page