AEnB2UpYu1d4u1YIZCp0znTpOxGbZWlqPYzlTk1W

Gwasanaethau

Services

Cefnogaeth Un i Un

Rydym yn croesawu nifer o sefydliadau sy'n cynnig cefnogaeth yn y ganolfan. Edrychwch ar ein hadran "Gwybodaeth". Gallwch hefyd ein ffonio yn ystod oriau swyddfa i wneud ymholiad a byddwn yn cefnogi'ch anghenion yn gyfrinachol, heb farn a hyd eithaf ein gallu.

One to One Support

Painting with Watercolor_edited.jpg
2.png

We host a number of organisations that offer support in the centre.  Check out our "Information" section.  You can also call us during office hours to make an enquiry and we will support your needs confidentially, without judgement and to the best of our ability.

Cymuned

Mae ein gwasanaeth Galw Heibio ar gael yn ystod yr wythnos lle byddwch chi'n cael eich croesawu gan bobl sydd â phrofiad byw o weithio tuag at iechyd meddwl gwell. Beth am gysylltu â ni i weld a yw ein cefnogaeth yn gweddu i'ch anghenion?

Community

Our Drop In is available weekdays where you will be welcomed by people with lived experience of working towards better mental health.  Why not get in touch and see if our support suits your needs?

Llogi Ystafell

Gellir llogi ein gofodau  un i un a grwpiau ac mae ein prisiau'n rhesymol iawn, ewch i mewn i gael mwy o wybodaeth.

Room Hire

Our one to one and group spaces can be hired and our prices are very reasonable, get in touch for more information.