top of page

Tecawe Lles/Wellbeing TakeawayHoffech chi adeiladu pecyn cymorth i reoli eich lles yn well? Ym mis Chwefror a mis Mawrth, ar-lein ac yn bersonol ymunwch hefo ni i neud hynny! Rhowch gynnig ar rai dulliau profedig i reoli eich system nerfol, ymlacio a dadlwytho.


Mae mwy o wybodaeth yn dod am ein gŵyl les undydd yn Ysgol Saint Gerards, Bangor ar y 12fed o Fawrth 2022, ond bydd yn dilyn fformat tebyg i’n darpariaeth gofalwyr di-dâl sydd yn y llun yma. Ansicr os ydych yn ofalwr di-dâl? Cysylltu i cael sgwrs - rhai lleoedd yn dal ar gael ar gyfer yr wythnosau sy'n weddill o'r rhaglen hon.


Would you like to build a toolkit to be more in control of your wellbeing? In February and March, online and in person you can! Try out some tried and tested methods to regulate your nervous system, relax and unload.


More info is coming regarding our daylong wellbeing festival in Saint Gerards School, Bangor on the 12th March 2022, but it will follow a similar format to our unpaid carer's provision pictured here. Unsure if you are an unpaid carer? Have a chat-some places still available for the remaining weeks of this programme.

6 views0 comments

Recent Posts

See All

Newyddion Cyffroes Iawn! Very Exciting News!

Y mae'r ganolfan wedi partneru hefo Balance-yr app menopos. https://www.balance-menopause.com/news/bangor-charity-joins-forces-with-balance-the-free-menopause-support-app/ The centre has partnered wit

Comments


bottom of page